ข่าวประชาสัมพันธ์ยานยนต์

แอ็กซอลตา จัดอบรมหลักสูตรทักษะการซ่อมสีรถยนต์ พัฒนาสู่มาตรฐานระดับโลก

   บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์ทั้งสีน้ำและสีฝุ่น ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทักษะบุคลากรในธุรกิจสีพ่นรถยนต์ให้พัฒนาสู่มาตรฐานระดับโลก รองรับการเติบโตในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย จัดอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานและเทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ การเตรียมพื้นผิว การพ่นซ่อมสี (ระบบโซลเว้นท์ และระบบน้ำ) การผสมสี การแก้สี ด้วยผลิตภัณฑ์แบรนด์ Centari และ Cromax Pro โดยมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และได้รับความสนใจจากผู้บริหาร เจ้าของอู่ ตัวแทนจำหน่าย จากศูนย์ซ่อมสีต่างๆ เข้าร่วมการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญของแอ็กซอลตาเป็นจำนวนมาก    นอกจากนี้ แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) ยังมีกิจกรรมด้านการอบรมต่าง ๆ อีกมากมายเป็นประจำทุกปี ได้แก่ โครงการไตรภาคี ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง วิริยะประกันภัย ชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6 และวิทยาลัยการอาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพทั่วประเทศได้ฝึกงานในสายวิชาชีพที่มีมาตรฐาน โดยแอ็กซอลต้า ภายใต้สีพ่นรถยนต์ โครแมกซ์ ให้การสนับสนุนวิทยากร ผลิตภัณฑ์สี พร้อมวัสดุอื่น ๆ ในการฝึกอบรม เป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งมีการฝึกผ่านไปแล้ว 6 รุ่น  สำหรับรุ่นที่ 7 ประจำปี 2563 จะมีการจัดอบรมทั้งสิ้น 24 วัน ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม - 7 เมษายน 2563 ที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จ.นครพนม หลังการอบรมนักศึกษาที่จบหลักสูตรจะได้เข้าทำงานในอู่ซ่อมสีรถยนต์ในเครือประกันวิริยะที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์โครแมกซ์ (Cromax) ต่อไป    แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับวงการยานยนต์ไทยให้ก้าวไกล พร้อมผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานระดับโลก

ติดต่อ:n/a

หมวดข่าว: ยานยนต์

คำค้น:  แอ็กซอลตา