ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

TMILL ปลื้มได้รับประกาศเกียรติคุณกิจกรรมลดก๊าชเรือนกระจก

นายอนุสรณ์ เพชรรัตน์ ผู้จัดการส่วนงานวิศวกรรม บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศในฐานะตัวแทนองค์กรเข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก(LESS)ในงาน“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการตระหนักถึงความสำคัญในจิตสำนึกการลดการใช้พลังงานของพนักงาน ตามที่บริษัทฯ ได้ยึดถือและสนับสนุนส่งเสริมเสมอมา ทั้งนี้ TMILL ตำเนินกิจกรรมลดการใช้พลังงานและสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 286.133 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ระยะการดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 – วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)