ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

ปตท.สผ. รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

นายวุฒิพล ท้วมภูมิงาม (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กำกับดูแลและบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น ประเภทองค์กรรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2563 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

ปตท.สผ. รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งผ่านการประเมินตามเกณฑ์คัดเลือกที่สอดคล้องกับหลักการขององค์การสหประชาชาติ คือเป็นองค์กรที่มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการปลูกฝังความรับผิดชอบและสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับบุคลากร มีมาตรการบริหารจัดการสอดส่องดูแลหน่วยงานในระบบ และมีกลไกการร้องทุกข์สำหรับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย