ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

APCO รับรางวัลองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยประจำปี 2562 จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.อรุณี วิริยะจิตรา กรรมการบริหาร บริษัทเอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) รับมอบ "รับประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ประจำปี 2562" จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศักดา ปันเหน่งเพ็ชร์ เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจมีการจัดการที่นำไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดย APCO เป็น 1 ใน 3 ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีทุนจดทะเบียน 300 ล้าน ณ ห้องประชุม 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เมื่อเร็วๆนี้