ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ (STI) บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ยกระดับงานด้านวิศวกรรม

นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข กรรมการบริหารบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ" ในเรื่องการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ นับตั้งแต่เริ่มโครงการจนกระทั่งการส่งมอบงาน โดยมุ่งเน้นรายละเอียดในส่วนระบบฐานราก และโครงสร้างใต้ดิน ให้แก่คณะนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดย ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเร็วๆ นี้