ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

สำนักพิมพ์วิชร่วมกับบุ๊คสไมล์ เปิดตัวหนังสือธรรมะ สุขง่าย ทุกข์ยาก โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารและกระแสธารของข้อมูล ถาโถมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี้ ความคิดและจิตใจของคนเรา ก็ดิ้นเปลี่ยนไปตามสื่อตามกระแส ทำให้คนส่วนใหญ่มีชีวิตแบบประเดี๋ยวทุกข์ ประเดี๋ยวสุข ซึ่งตรงกับสาระธรรมของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ท่อนหนึ่งที่ว่า "คนที่อยู่ในโลก ต่อไปนี้ ต้องพัฒนาให้ดี ต้องเป็นคนที่สุขได้ง่าย ทุกข์ได้ยาก ถ้าพัฒนา ไม่เป็น หรือไม่พัฒนา ก็จะเป็นคนที่สุขได้ยาก และทุกข์ได้ง่าย"

"สุขง่าย ทุกข์ยาก" เป็นหนังสือธรรมะทันสมัย ประกอบไปด้วยสาระธรรมที่คัดเลือกมาจากธรรมนิพนธ์เล่มต่าง ๆ ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ที่ได้เผยแผ่ทางเพจเฟซบุ๊กของวัดญาณเวศกวัน พร้อมรวบรวมไว้ในรูปเล่มขนาดพกพาสะดวก เพื่อให้ผู้อ่านมีช่วงเวลาที่ดีแห่งธรรม และเป็นคนที่สุขได้ง่าย และทุกข์ได้ยาก

ถ้าสุขของเราเกิดขึ้น
โดยตั้งอยู่บนความทุก์ของผู้อื่น
ก็ไม่ดีไม่ชอบธรรม
เพราะฉะนั้นจึงต้องให้เป็นความสุขที่ชอบธรรม
เราสุขผู้อื่นก็ไม่ทุกข์
ถ้าให้ดียิ่งกว่านั้นก็ให้เป็นสุขด้วยกัน

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

หนังสือ "สุขง่าย ทุกข์ยาก" ราคา 29 บาท มีวางจำหน่ายที่ร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ ในเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อได้ที่ www.shopat24.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 418 2885