ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

การประชุม “UN Climate Finance & Sustainable Investing Conference 2019” เจาะลึก 6 ประเด็นสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ          คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ร่วมมือกับ World Green Organisation (WGO) จัดการประชุม "UN Climate Finance & Sustainable Investing Conference 2019" ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม ที่ฮ่องกง โดยถือเป็นการประชุมว่าด้วยการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance) และการลงทุนอย่างยั่งยืนงานใหญ่งานแรกที่จัดขึ้นในฮ่องกงโดยสหประชาชาติ เป้าหมายของการประชุมคือการเปิดเวทีให้ผู้กำหนดนโยบาย ภาคเอกชน ภาคการเงิน องค์กรระหว่างประเทศ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเร่งด่วนต่างๆ ในการส่งเสริมการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) และขยายตลาดทุนสีเขียวของเอเชียแปซิฟิก

          ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยวิทยากรรับเชิญจากกระทรวงการคลังเวียดนามและไทย รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากจีน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป ตลอดจนตัวแทนจาก IFC, The World Bank Group และ Asian Development Bank Institute นอกจากนี้ บริษัทชั้นนำจากในประเทศและต่างประเทศก็เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง เช่น Allianz Global Investors, BCT Group, Invesco Hong Kong Limited, Hang Seng Indexes Company Limited, The Hong Kong and China Gas Company Limited, Konrad-Adenauer-Stiftung, Regional Project Energy Security and Climate Change Asia-Pacific, Federal Group Global Limited, TREELION Foundation, BDO เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 400 คนมีทั้งซีอีโอ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และผู้บริหารจากบริษัทจดทะเบียน บริษัทบริหารสินทรัพย์ สำนักงานครอบครัว บริษัทไพรเวทอิควิตี้ วาณิชธนกิจ บริษัทประกันภัยต่อ บริษัทพลังงาน ฯลฯ

          การประชุม "UN Climate Finance & Sustainable Investing Conference 2019" ให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเจาะลึก 6 ประเด็นสำคัญดังนี้

          1. การเงินสีเขียวและการลงทุนอย่างยั่งยืน
          2. การลงทุนและนวัตกรรมสีเขียว
          3. กองทุนบำเหน็จบำนาญและการลงทุนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
          4. การบริหารสินทรัพย์ การบูรณาการ ESG และตราสารหนี้สีเขียว (Green Bonds)
          5. เศรษฐกิจสีเขียวและเทคโนโลยีอัจฉริยะ
          6. ความร่วมมือภาครัฐ-เอกชนในการระดมทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐาน

          ดร. เทียนทิพ สุพานิช หัวหน้าฝ่ายการระดมทุนเพื่อการพัฒนา แผนกนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและการระดมทุนเพื่อการพัฒนา สังกัดคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก กล่าวว่า "หลายประเทศมีความคืบหน้าช้ามากในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และระดมทุนอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว ภาครัฐไม่สามารถบรรลุเป้าหมายปี 2030 ได้โดยลำพัง การร่วมมือกับภาคเอกชนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้"

          ดร. วิลเลียม ยวี่ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร World Green Organisation กล่าวว่า "การประชุมใน 6 ประเด็นสำคัญเปิดโอกาสให้มีการอัปเดตข้อมูลล่าสุดในตลาดและแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมืออย่างครอบคลุมกับผู้สนับสนุนและนักลงทุนจากจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง เอเชีย และประเทศอื่นๆ"

          World Green Organisation

          World Green Organisation (WGO) เป็นองค์กรนอกภาครัฐที่มีพันธกิจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงดำเนินกิจการด้านเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของผู้คนผ่านนโยบายสาธารณะที่อิงวิทยาศาสตร์และโครงการระดับชุมชนที่ครอบคลุม เราช่วยเหลือทุกภาคส่วนโดยเฉพาะรากหญ้าให้สามารถรับมือกับความท้าทายและมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thewgo.org/

          รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20191029/2625194-1