ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

SMPC ตั้งบริษัทย่อยในสิงคโปร์ สยายปีกลุยลงทุนต่างประเทศ บอร์ด บมจ.สหมิตรถังแก๊ส ไฟเขียวให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในต่างประเทศ รองรับการขยายการลงทุน คาดดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

          นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) หรือ SMPC ผู้ประกอบธุรกิจผลิตถังทนความดันแบบต่าง ๆ โดยผลิตภัณฑ์หลักเป็นถังสำหรับบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้ม และสำหรับใช้เป็นแหล่ง พลังงานรถยนต์ โดยจำหน่ายภายในและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "SMPC" รวมทั้งรับจ้างผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติหลักการให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนของบริษัท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน 
          "คณะกรรมการมีมติให้จัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนต่อในกิจการต่างประเทศ เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้า สร้างโอกาสเติบโตให้บริษัท ส่วนรายละเอียดการจัดตั้งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือน ตอนนี้เรามองหาประเทศใหม่ๆที่จะเป็นฐานการขยายกำลังการผลิต เพื่อประโยชน์ในด้านลดต้นทุนการผลิต การจัดส่งสินค้า รวมถึงประโยชน์ในด้านภาษี จากกรณีบางประเทศใช้มาตรการกำแพงภาษีที่สูงมาก เพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศ" นายสุรศักดิ์กล่าว
          โดยก่อนหน้านี้ บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนต่างประเทศและเจรจากับพันธมิตรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อก่อสร้างโรงงานใหม่ กำลังการผลิต 2.5 ล้านใบต่อปี มูลค่าการลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท ล่าสุดอยู่ระหว่างการเจรจาแล้ว 70-80% คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ 

          ข้อมูลบริษัท
          บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัทและเริ่มประกอบธุรกิจผลิตถังทนความดันแบบต่างๆ ในปี 2524โดยผลิตภัณฑ์หลักเป็นถังสำหรับบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้ม และสำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานรถยนต์ โดยจำหน่ายภายในและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "SMPC" และเครื่องหมายการค้าของลูกค้า (กลุ่มบริษัทค้าน้ำมันและเชื้อเพลิง) โดยถังแก๊สของบริษัทฯ ได้รับการออกแบบให้ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งของประเทศไทย (Thai Industrial Standard – TIS) และต่างประเทศทั่วโลก เช่น มาตรฐานสากล (ISO), มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา (DOT), มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (AS), มาตรฐานประเทศอังกฤษ (BS), มาตรฐานสหภาพยุโรป (EN) และ มาตรฐานตามระเบียบของสหภาพยุโรป (TPED) เป็นต้น ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งออกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนี้ 1.ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวสำ jหรับหุงต้ม 2. ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวสำหรับรถยนต์ และ3.ถังอื่นๆ เช่น ถังเมททิวโบรมายล์ ถังสำหรับบรรจุสารทำความเย็น ถังคลอรีน/แอมโมเนีย และถังเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เป็นต้น