ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Gossip News: CHEWA คว้าคะแนน CG 5 ดาว ประจำปี 2562

          บมจ.ชีวาทัย หรือ CHEWA เดินหน้าเร่งสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด คว้าคะแนน CG 5 ดาวประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) แหม่!!ขยันสร้างผลงาน แถมเพิ่มมาตรฐานจนสามารถได้ดาวเพิ่มขนาดนี้ นักลงทุนไม่สนใจเก็บหุ้นเข้าพอร์ตกันหน่อยหรอจ๊ะ