บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด

888/178 ถนนเพลินจิต
อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 17
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร: +66 2 253 5000
แฟ็กซ์: +66 2 253 5001
เว็บไซต์: www.infoquest.co.th