ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

นศ.การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “การสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจสำหรับงานบริการ”

สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุรัสวดี จักษุรักษ์ อดีตลูกเรือและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ มาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ตรง “การสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจสำหรับงานบริการ” เริ่มต้นได้ที่ตัวคุณ พร้อมเทคนิคการสร้าง mindset ที่ดีในการบริการให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)