ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี มอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นแรกของโรงเรียน พร้อมด้วย ดร. สุวรรณา ดวงจินดา รองผู้อำนวยการวิชาการ, นางพรรณี กมลเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล, นางอมรา จิตต์กุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายประถม, นายดุสิต บุญอาจ รองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยม เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม BTD hall โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี