ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

มทร.พระนคร เปิดคอร์สออนไลน์ สอนฟุตฟิตฟอไฟ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ - จีน) ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเปิดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.ภาษาอังกฤษ “English Talk” เรียนทุกวันจันทร์ อังคาร เสริมทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 2.ภาษาอังกฤษ “English Everywhere” เรียนทุกวันพุธ เสริมทักษะการอ่านและการแปลเนื้อหาในสื่อออนไลน์ ข่าว หนัง คอมเมนต์ คำศัพท์แสลง และ 3.คอร์สภาษาจีน “ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน” เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรงทุกวันพฤหัสบดี ด้านการออกเสียงคำศัพท์ ความรู้วัฒนธรรมจีน บทสนทนาพื้นฐานที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน แต่ละหลักสูตรรับจำนวนจำกัดไม่เกิน 50 คน หากผู้เรียนที่เข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จะได้รับเกียรติบัตรจากทางคณะอีกด้วย ซึ่งการจัดหลักสูตรครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาและสร้างอาชีพใหม่ ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างไรก็ตามผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่  QR code ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ โทร 02 665 3555 ต่อ 1002 หรือ ID Line : yutthapoom.s5335