ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ราชภัฏโคราชชวนสืบสานประเพณีสงกรานต์ ออนไลน์ “สงกรานต์ ต้านโควิด”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมส่งเสริม สืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2563 ในกิจกรรม "ส่งความสุข สงกรานต์ออนไลน์ ต้านภัยโควิด-19" อยู่บ้าน งดออกไปเล่นน้ำสงกรานต์ หยุดการแพร่เชื้อช่วยชาติ ด้วยการส่งความสุขสงกรานต์ออนไลน์ เพื่อส่งเสริม สืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ และสร้างการมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

โดยสามารถกรอกข้อมูลและทำแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ของคนไทย ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่ : https://forms.gle/DgDDx3xSFFATSSCT7 หากตอบแบบสอบถามครบทุกข้อเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่ง "เอกสารเชิงประจักษ์" มอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่อยู่อีเมล เพื่อแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook fanpage : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา