ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: APIC NRRU มอบกาแฟอินทรีย์ร้อยไร่ ส่งต่อกำลังใจดี ๆ ถึงบุคลากรทางการแพทย์ ฝ่าวิกฤติ COVID-19

ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบครบวงจร ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (APIC NRRU) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมฯ พร้อมด้วยบุคลากร นำกาแฟอินทรีย์ ชาข้าว APIC และขนม จากร้าน Korat Organic Outlet & 100 Rai Organic Coffee กาแฟออร์แกนิคร้อยไร่ ส่งมอบให้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด และโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็ว