ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: โลจิสติกส์ ม.ศรีปทุม รวมน้ำใจช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จึงได้รวมน้ำใจช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 (COVID-19) ด้วยการส่งมอบหน้ากากอนามัย (surgical mask) จำนวน 10 กล่อง เป็นธารน้ำใจ..สู้ภัย C0VID-19 ให้กับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีอุปกรณ์ใช้ป้องกันโรคในระหว่างรักษาผู้ป่วย เป็นการแบ่งปันและส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์และพยาบาลได้รับความปลอดภัยในช่วงเวลาวิกฤตของโรคระบาด เมื่อเร็ว ๆ นี้

สมัครเรียน | ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ | www.spu.ac.th/apply/Dek63