ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

อบรมพิเศษฟรี เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน (ครั้งที่ 4)

รายละเอียด

สิ่งที่จะได้รับ จากการเข้าอบรมรอบพิเศษ

 • เห็นภาพสถานการณ์อสังหาฯปัจจุบัน
 • มองเห็นปัจจัยหลัก(หัวใจ)ในการลงทุนอสังหาฯ
 • เข้าใจเทคนิคการประเมินค่าอสังหาฯ และ การวิเคราะห์ทำเล เบื้องต้น
 • ทำ Workshop การประเมินอสังหาฯ เพื่อการลงทุน อย่างง่าย
 • เข้าใจแนวทางการลงลึกด้านอสังหาฯแต่ละประเภท

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรมหลักสูตรประเมิน (AP101)

 • การประเมินอสังหาฯ แต่ละประเภท(Workshop On Site อาคารชุด, อะพาร์ตเมนต์, อาคาร สนง. , บ้านจัดสรร,อาคารพาณิชย์,  ที่ดินเปล่า)  ลงมือทำจริง มีผู้ประเมินชั้นวุฒิ เป็นผู้ให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
 • (แถม) เครื่องมือวิเคราะห์ ที่มีประสิทธิผล เพื่อการลงทุน
 • ดูงานอสังหาฯ Eastern Sea Board 2 วัน 1 คืน (EEC- Eastern Economic Corridor)
 • ดูงานการทำนิติกรรมสัญญา สถานที่ราชการ
 • การคำนวณค่าเช่าอสังหาฯ ระยะสั้น - ยาว
 • การตั้งราคาขายอสังหาริมทรัพย์ในสถานการณ์ที่มีข้อมูลน้อย
 • ต้นทุนอาคาร อายุอาคาร และ ค่าเสื่อม
 • แนวคิดการจัดการอาคารเก่า
 • การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้
 • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ
 • สามารถวิเคราะห์การลงทุนอสังหาฯ เพื่อประโยชน์สูงสุด (Highest - Bestused)

*แนะนำหลักสูตรระยะสั้น
การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน (AP100)

*แนะนำหลักสูตรระยะยาว
การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ|ประกาศนียบัตร|รู้จริง 14 สัปดาห์

ลงทะเบียน : https://bit.ly/3a6ob8p (ฟรี)
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.00 - 17.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมโทร: 022952294 ต่อ 114