ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ต้องฟัง! ผู้บริหาร SPU ให้สัมภาษณ์ “ผลกระทบวิกฤติโควิด – 19 ต่อสถาบันการศึกษา” ในรายการ Inside BUSINESS TODAY ทาง FM 102 MHz.

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมให้สัมภาษณ์และพูดคุยในหัวข้อ “ผลกระทบ วิกฤติโควิด-19 ต่อ สถาบันการศึกษา” รายการ Inside BUSINESS TODAY ทาง FM.102MHz. โดยมี ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพูดคุยในรายการ เพื่อให้ความรู้และแนะนำแนวทางวิธีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ของคณาจารย์ บุคลากรและสถาบันการศึกษาในช่วงวิกฤติโควิด -19 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563

ชมคลิป VDO สัมภาษณ์ : https://www.youtube.com/watch?v=dv_hQpm7eB8