ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดระบบรายงานตัวออนไลน์ ให้นักศึกษา #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมเปิดระบบรายงานตัวออนไลน์ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ผ่านเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th โดยมีขั้นตอนสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ บันทึกข้อมูลผู้รายงานตัว พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ซึ่งมีกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 เมษายน 2563 ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ จากนั้นให้ตรวจสอบรหัสนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา http://mis3.bsru.ac.th/registrar/student_info.asp  (ใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา เป็น Username และ Password เป็น รหัสบัตรประชาชน) สุดท้ายให้ตรวจสอบผลการสมัครและรายงานตัวออนไลน์ ได้ที่ http://admission.bsru.ac.th เข้าเมนูตรวจสอบผลการสมัคร

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ เฟซบุ้คเพจ BSRU News เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.bsru.ac.th