ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงบกว่า 13 ล้านบาทเตรียมคืนค่าเทอมบางส่วนให้นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายงานความคืบหน้าจากประกาศช่วยเหลือแบ่งเบาภาระแก่ผู้ปกครองและนักศึกษาด้วยการคืนค่าเทอมบางส่วนจากค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562 ที่ได้จัดงบประมาณไว้กว่า 13.8 ล้านบาท ขณะนี้มีนักศึกษาที่ยื่นคำร้องและชำระค่าเทอมมาแล้ว 8,560 คน ซึ่งจะสรุปยอดแต่ละคนให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและจ่ายเงินคืนได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้

ผศ. ดร. ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายงานถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองและนักศึกษา ด้วยโครงการคืนค่าเทอมบางส่วนจากค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562 ว่า “ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้นักศึกษาทุกชั้นปี โดยรวมนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้ารับการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2562 ที่ลงทะเบียนและชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 2/2562 แล้ว ให้แจ้งความจำนงขอคืนค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นยอดเงินคืน 20% จากยอดรวมของ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ ค่าพัฒนาสาขา ฯลฯ โดยคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณที่คาดไว้ 13.8 ล้านบาท”

ทั้งนี้ มีจำนวนนักศึกษายื่นคำร้องและชำระค่าเทอมมาแล้ว 8,560 คน ซึ่งจะสรุปรายชื่อและยอดเงินคืนแต่ละคนให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ และมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการจ่ายเงินคืนให้นักศึกษาได้ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ เฟซบุ้คเพจ BSRU News เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.bsru.ac.th

“หวังว่า ความช่วยเหลือครั้งนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองและนักศึกษาตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยยังมีกิจกรรมช่วยลดค่าครองชีพแก่นักศึกษาเพิ่มเติมอีก นอกเหนือจากการจัดระบบเฝ้าระวังและดูแลนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรและชุมชนใกล้เคียง ให้ห่างไกลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อให้เราทุกคนก้าวผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างมีกำลังใจและปลอดภัยทุกคน” ผศ. ดร. ลินดากล่าว