ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

คำแถลงของอธิการบดี เรื่อง ความคืบหน้าการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของนักศึกษา จำนวน 1 รายในเดือนมีนาคม

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รายงานว่าพบนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย โดยได้ประสานงานและดำเนินการรักษาตามขั้นตอนทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และได้ติดต่อผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักศึกษาดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย ครอบครัว กลุ่มเพื่อนนักศึกษา หรือบุคคลที่สัมพันธ์ใกล้ชิดในสถานที่ต่าง ๆ ที่ ได้รับการยืนยันจากตัวนักศึกษาที่ติดเชื้อ เพื่อให้ไปรับการตรวจคัดกรอง ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563    

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามกระบวนการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้    

  1. นักศึกษาที่ติดเชื้อ หลังเข้ารักษาอาการป่วย ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม และพักฟื้นอาการในพื้นที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลสนาม จนหายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ขณะนี้ผลตรวจออกมาเป็นลบ ไม่พบเชื้อและไม่มีอาการป่วยใด ๆ แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งข่าวดีให้กับครอบครัวที่จังหวัดตรังแล้ว ขณะนี้ นักศึกษากลับมาเก็บตัวในห้องพักใกล้มหาวิทยาลัยอีก 14 วัน และจะมีการตรวจร่างกายอีกครั้ง เพื่อยืนยันเรื่องความปลอดภัยและให้ปฏิบัติตัวตามหลักการแพทย์ และเรียนผ่านระบบออนไลน์ตามรายวิชาต่อไป โดยมีทีมคณาจารยที่เกี่ยวข้องและชมรมสุริยะพยาบาลติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด  
  2. การติดตามผลการระบาดจากกรณีนักศึกษาติดเชื้อ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบสวนทางระบาดวิทยา โดยจัดตั้งทีมเฉพาะกิจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการติดต่อผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักศึกษาในสถานที่ต่าง ๆ ที่ ได้รับการยืนยันจากตัวนักศึกษาที่ติดเชื้อ ซึ่งประกอบด้วย ครอบครัว กลุ่มเพื่อนนักศึกษา หรือบุคคลที่สัมพันธ์ใกล้ชิด ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อและกักตัวจนครบระยะเวลา 14 วันแล้ว ผลปราฏว่า ไม่พบการติดเชื้อจากนักศึกษาแม้แต่รายเดียว  
  3. มหาวิทยาลัย ได้เปิดช่องทางการสื่อสารให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนภายนอกสามารถสอบถามรายละเอียดและรับข่าวสารที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เฟซบุ้คเพจ BSRU News เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.bsru.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา