ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

วิกฤตนักเรียนทุนมูลนิธิ EDF ที่ยังรอความหวังด้านการศึกษา

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้คนทั่วโลกต่างประสบปัญหาการระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่รู้จักกันว่าไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ที่ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยในประเทศต่างๆ จำนวนมาก และคร่าชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกัน จนทำให้หน่วยงานต่างๆ ได้ออกมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ทำงานที่บ้าน ปรับตัวทำกิจวัตรประจำวัน อยู่บ้านหรือที่พักให้มากที่สุดและออกจากบ้านหรือที่พักให้น้อยที่สุดหรือออกในยามจำเป็นเท่านั้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบกับผู้คนไม่น้อย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข ทำให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว และจำนวนผู้ว่างงานมีเพิ่มมากขึ้นจากการที่บริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ จำเป็นต้องปรับลดจำนวนบุคลากรหรือปิดตัวลง และได้ขยายไปยังพื้นที่ต่างๆ ในส่วนภูมิภาคของประเทศ ส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานที่มีรายได้น้อยจำนวนหลายล้านคนที่ต้องว่างงานอย่างไม่ทันตั้งตัว และยังไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้รับการจ้างงานใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่

ผู้ใช้แรงงานเหล่านี้ ล้วนเป็นเสาหลักของครอบครัว นำรายได้ที่หาได้ในแต่ละวันหรือในแต่ละเดือนส่งเสียเลี้ยงดูสมาชิกหลายชีวิต โดยเฉพาะลูกๆ ที่อยู่ในวัยเรียน ซึ่งผลกระทบที่มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) พึงจะเล็งเห็นได้ นั่นคือความเสี่ยงในการสูญเสียโอกาสศึกษาต่อของเด็กๆ ที่เป็นบุตรหลานของพวกเขาเหล่านี้ เนื่องด้วยความขัดสนที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณของครอบครัว

นายสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เปิดเผยว่า “มูลนิธิ EDF ตระหนักดีถึงผลกระทบของวิกฤตที่ผู้คนประสบอยู่ในปัจจุบัน ทั้งต่อผู้บริจาค และผู้สนับสนุนโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ อย่างไรก็ตามมูลนิธิ EDF ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทำงานเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนที่ด้อยโอกาสมาอย่างต่อเนื่องกว่า 33 ปี มีความกังวลเป็นอย่างยิ่งว่า วิกฤติครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในชีวิตของครอบครัวที่มีฐานะยากจน และการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนด้อยโอกาสอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน”

“ปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสซึ่งผ่านการคัดเลือกเพื่อรอรับทุนประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 10,360 คน แต่ปรากฏว่าตัวเลขการระดมทุนของเราจนถึง 31 มีนาคม 2563 มีผู้บริจาคให้แก่นักเรียนที่รอโอกาสเหล่านี้เพียง 5,627 คน (แยกเป็นทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 5,018 ทุน มัธยมศึกษาตอนปลาย / อาชีวศึกษา 378 ทุน นักเรียนพิการเรียนร่วมชั้นกับนักเรียนปรกติ 83 ทุน นักเรียนกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 136 ทุน และอุดมศึกษา 12 ทุน) หรือประมาณครึ่งหนึ่งทุนการศึกษาที่ต้องการ ทั้งหมด และถ้าหากสถานการณ์ต่างๆยังไม่ดีขึ้น นั่นหมายความว่าจะมีนักเรียนไม่น้อยกว่า 4,700 คนที่อาจจะไม่สามารถอยู่รอดในระบบการศึกษาในภาวะวิกฤตเช่นนี้ อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการศึกษา และโอกาสในการประกอบอาชีพของพวกเขาในระยะยาว และแน่นอนว่าพวกเขาเหล่านั้นอาจไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรของความยากไร้ ที่บั่นทอนคุณภาพชีวิต และอนาคตที่ดีของพวกเขา และครอบครัวมาอย่างยาวนานได้”

นายสรรเพชร กล่าวต่อไปว่า “มูลนิธิฯ  เข้าใจดีว่าท่านอาจได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 บ้างเหมือนกัน แต่หากเทียบกับนักเรียนที่ด้อยโอกาสและครอบครัวที่ขัดสนยากไร้ของพวกเขาเหล่านี้แล้ว วิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้อาจจะเป็นเหมือนการซ้ำเติมให้ทุกอย่างยิ่งยากลำบากขึ้นกว่าเดิม มูลนิธิ EDF เรายังคงเดินหน้าระดมทุนการศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสกว่า 4,700 คน เหล่านี้ให้ได้รับทุนการศึกษาภายในปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะปิดรับทุนภายใน 30 มิถุนายน`2563 และใคร่ขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านได้ร่วมกันสนับสนุนพันธกิจของเรา มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่พวกเขาให้สามารถก้าวพ้นวิกฤตครั้งนี้ต่อไปได้”

หน่วยงานหรือผู้สนใจที่ต้องการร่วมสนับสนุนทุนการศึกษากับมูลนิธิ EDF สามารถโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์มูลนิธิ EDF ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขางามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 319-2-77744-8 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางเขน เลขที่บัญชี 070-2-45369-0   ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 069-2-41110-1 และธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 40 เลขที่บัญชี   980-7-59891-5 หลังจากนั้นส่งสำเนาหรือภาพถ่ายสลิปโอนเงิน พร้อมรายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคไปที่อีเมล public@edfthai.org หรือโทรสาร 02 940 5266 ทั้งนี้การบริจาคเงินผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลในประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 จนเป็นที่ยอมรับจากผู้คนรวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ และได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น