ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

สาธิตกรุงเทพธนฯ เลื่อนเปิดภาคเรียน 1 ก.ค. 63 เปิดให้ผู้ปกครองเยี่ยมชม รร. ด้วยมาตรการเข้ม

ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งให้สถานศึกษาในสังกัด เลื่อนการเปิดภาคเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ระบาดเป็นวงกว้างทั่วประเทศ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จึงได้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

และโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ขอเรียนให้ท่านผู้ปกครองทราบว่า หากภายในเดือน มิถุนายน 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ลดลง และปลอดภัยมากขึ้น ทางโรงเรียนจะเปิดคอร์สการเรียนพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้กับนักเรียน

แต่ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ทางโรงเรียนก็จะขอเปิดภาคการเรียนการสอน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เช่นเดิม และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนก็ยังสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตามปกติ และสามารถมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดไวรัสของโรงเรียน โดยโรงเรียนได้จัดการพ่นยาในทุกสัปดาห์ และมีการตรวจวัดอุณหภูมิของทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน รวมถึงขอความร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าพื้นที่โรงเรียน

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โรงเรียนระบบสาธิตมาตรฐานอินเตอร์ แต่มีความเป็นไทย มีการสอนสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน จากเจ้าของภาษาเอง (Teacher และ เหล่าซือ) ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555 หรือ www.satitbtu.ac.th