ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

รู้หรือไม่! การสอนวิชาบัญชีผ่านระบบออนไลน์..ไม่ยากอย่างที่คิด

อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล่าว่า จากวิกฤติ COVID-19 ที่เกิดขึ้น แม้จะเป็นอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน แต่ทำให้เราได้พบโอกาสสำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์จริงๆ  ซึ่งการสอนออนไลน์นั้นมีมานานแล้ว แต่เรายังไม่เคยได้ใช้มันเท่านั้นเอง เมื่อเกิดวิกฤตนี้ขึ้น เราต้องปรับตัวจากการสอนในชั้นเรียน เป็นการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานค่อนข้างง่าย สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยาก และเริ่มเห็นข้อดีของการสอนออนไลน์ เช่น นักศึกษาเข้าเรียนคิดเป็น 80% ของนักศึกษาทั้งหมด การเรียนการสอนไม่ยากอย่างที่คิด     โดยเมื่อเริ่มสอนจะเริ่มเช็คชื่อนักศึกษาก่อน หลังจากนั้นจะเริ่มสอนเนื้อหา โดยใช้ Power Point สลับกับการใช้ Word เพราะต้องมีการคำนวณและการบันทึกบัญชี การสอนจะใช้เทคนิคการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และในช่วงที่ฝึกทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกัน จะคอยถามนักศึกษาเป็นระยะ เช่น จดทันไหม๊คะ กดเครื่องคิดเลขค่ะ  ขอคำตอบด้วยค่ะ นักศึกษาก็จะคอยตอบมาเป็นระยะ และเพื่อเป็นการตรวจสอบว่านักศึกษาเขียนตามอาจารย์หรือไม่ ก็จะมีการเรียกชื่อนักศึกษาให้ตอบคำถามบ้าง หลังจากสอนเนื้อหาเสร็จ จะให้เวลานักศึกษาฝึกทำแบบฝึกหัด หากใครทำเสร็จแล้ว จะให้ถ่ายรูปและส่งเข้ากลุ่มไลน์ เมื่อส่งครบแล้ว จึงจะเริ่มเฉลยการบ้านและให้นักศึกษาตรวจไปพร้อม ๆ กัน ทำให้พบข้อดีอีกข้อคือ นักศึกษาต้องฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง นักศึกษาไม่มีเวลาไปคุยกับเพื่อนเพราะต้องตั้งใจเรียนและฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง    

อาจารย์พรรณทิพย์ เล่าต่อว่า ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงเป็นการสอนออนไลน์ ทั้งอาจารย์และนักศึกษาต้องปรับตัว สำหรับนักศึกษาบางคนแล้ว จะรู้สึกว่าลำบาก วุ่นวาย เรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง อาจารย์จะต้องคอยถามคอยคุยกับนักศึกษาอยู่ตลอดเวลา รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอินเตอร์เน็ตช้าบ้าง หรือความยุ่งยากในการเข้าระบบ อาจารย์จะคอยให้คำแนะนำ แสดงความเห็นใจและชี้ให้นักศึกษาได้เห็นว่าในอุปสรรคที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เราได้พบโอกาสต่าง ๆ ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งในอนาคตเราจะต้องเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้อีก ทำให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว