ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

SPU เปิดรับสมัครนศ.ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต’63

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)
(เรียน 1 ปี เสาร์ – อาทิตย์)
สมัครและลงทะเบียนเรียน วันนี้ - 31พฤษภาคม 2563
รับทุนส่วนลดการศึกษา 20,000 บาท*
(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) 09.00 – 17.00 น.
หรือ สมัครออนไลน์ ได้ที่นี่ : https://www.spu.ac.th/applicationform_master.php?code=96
โทร. 02 558 6888 ต่อ 3003-4