ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: ม.พะเยา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่จำนวน 4,111 ที่นั่ง มากกว่า 100 หลักสูตรให้เลือก สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 เมษายนนี้เท่านั้น (Tcas3)

โอกาสดีดีมาถึงแล้ว มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 4,111 ที่นั่ง มากกว่า 100 หลักสูตร ที่เปิดรับสมัครด้วยกัน โดยการรับสมัครในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ และช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ พร้อม ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ สำหรับผู้ปกครอง นักเรียน ที่สนใจเข้าศึกษา สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ http://admission.up.ac.th/62/ หรือสมัครได้ที่ https://student.mytcas.com/ สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 054-466-666 เบอร์ต่อ 1270-1273 งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2563 นี้เท่านั้น โอกาสดีดี กับ มหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม โอบกอดด้วยธรรมชาติแห่งขุนเขา พร้อมที่จะผลิตคนไทยในศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นสากลอย่างแท้จริง แล้วพบกันที่มหาวิทยาลัยพะเยา