ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: TMILL มอบทุนการศึกษา ร่วมสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยฝ่ายการเงินและบัญชี เลขานุการบริษัท พร้อมด้วยคณะทำงานทีม CSR ของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดี โดยในกิจกรรมได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)  ที่มีผลการเรียนดี  จำนวน 6 คน  คนละ 1 ทุน โดยแบ่งเป็นจากบริษัทจำนวน 4 ทุน  และจากท่าน  ดร.ชาญกฤช  เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี(ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง)  กับ คุณเยาวนุช เดชวิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ร่วมสมทบทุนส่วนตัวเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ทุน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะได้ใช้ทุนการศึกษาดังกล่าวไปต่อยอดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา บริษัทฯจึงได้จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้สอดคล้องกับพันธกิจบริษัทที่ว่า ”เป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” ที่บริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง