ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ส่งต่อความรู้สู่น้องๆ ปักษ์ใต้บ้านเรา…กลุ่มทรู ส่งมอบคอมพิวเตอร์และ สื่อการเรียนการสอน ผ่านมูลนิธิก้าวคนละก้าว โดยตูน อาทิวราห์ คงมาลัย

ถึงจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล แต่ก็ไม่ไกลเกินกว่าที่เทคโนโลยีการศึกษาจะเข้าถึงอย่างเท่าเทียม…กลุ่มทรู โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ มอบอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนจากกลุ่มทรู แก่มูลนิธิก้าวคนละก้าว โดยมี คุณตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ จำนวน 33 เครื่อง สื่อการสอนโปรแกรมภาษาอังกฤษ English Genius ทรู คลิกไลฟ์ สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้จากทรูปลูกปัญญา และโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์ เพื่อนำส่งต่อแก่โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. อ.บันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงแหล่งความรู้ ได้อย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนทั้งหมด พร้อมทั้งจัดอบรมวิธีการใช้งาน และกระบวนการเพื่อนำไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให้พร้อมใช้งานก่อนเปิดภาคการเรียนที่ 2 ประจำปี 2563 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ณ อาคารทรูทาวเวอร์ 2 ถนนพัฒนาการ