ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

บัญชี ม.ศรีปทุม ชวนฟัง! Talk National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล LIVE สด Online

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง เสวนา : "Talk National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล" โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ

  • คุณมนต์ภัสสร จันทรัตน์ ที่ปรึกษาด้านระบบงาน กฎหมาย เทคโนโลยีและการต่างประเทศ บริษัท นุนแท่น กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ
  • อาจารย์ภูดิท ไชยผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบัญชี SPU

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.00-20.00 น.
LIVE สด ONLINE ทาง FB เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน