ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

SCB มอบเงินสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้กับศศินทร์

เมื่อเร็วๆนี้ คุณภานุ โชติประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Corporate Banking 2 มอบเงินสนับสนุนทางด้านการศึกษาของธนาคารให้กับศาสตราจารย์เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ทั้งนี้ศศินทร์จะนำเงินสนับสนุนดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้นิสิตและสนับสนุนนวัตกรรมทางด้านการเรียนรู้ต่อไป