ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

MOKI จัดประกวดคลิปวิดิโอ

บริษัทมังคิ คิง ฟูด จำกัด ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   ได้รับรางวัลในโครงการประกวดถ่ายทำ ตัดต่อคลิปวิดิโอโครงการ Enjoy Cooking Contest จากผลงานนักศึกษาทั้งหมด 60 กว่าผลงานจนได้ผ่านการคัดเลือกเหลือเพียง 8 ผลงาน

รางวัลทั้งหมดได้รับเกียรติ จากคุณธนิสตา ชูทวี ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมผลิตภัณฑ์สุขภาพ MOKI และประกาศนียบัตร

โดยมีรางวัลดังนี้

รางวัลที่1 เงิน10,000 สินค้า 5,000

รางวัลที่2 เงิน 3,000 สินค้า 3,000

รางวัลชมเชย(2รางวัล) เงิน 1,000 สินค้า 2,000

รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่ ภครรพ์ ถนนทิพย์

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2   ได้แก่ ธัญวัฒน์ วัฒนานนท์เดชา

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ มานิดา โพธิเพ็ญ และ ปาริตา มีทองคำ

รางวัลขวัญใจ ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพและประกาศนียบัตร จำนวน 4 รางวัล

ลีลิน ห้วยหงษ์ทอง
ณัฐนรี อินโยธา
พิมพัฒน์ ปีสิงห์
นิภาธร สังข์แก้ว