ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: แป้งข้าวหอมมะลิสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กเนย GENGIGRAIN

          สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแนะนำ แป้งข้าวหอมมะลิสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กเนย แบรนด์ "GENGIGRAIN" ผลิตจากปลายข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน สะอาด และถูกสุขลักษณะ ปราศจากโปรตีนกลูเตน (Gluten free) ใช้ทดแทนแป้งสาลีสำหรับทำเค้กเนย ให้เนื้อสัมผัสเนียนละเอียด และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของข้าวหอมมะลิ สามารถประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากในการเตรียมส่วนผสมแห้งได้ เหมาะสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่แพ้กลูเตน และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคทั่วไป จำหน่ายในราคา 55 บาท สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่หน่วยส่งเสริมการต่อยอดเชิงพาณิชย์และสื่อสารองค์กร ไลน์ GENGIGRAIN