ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: iSAB หลักสูตร THE MASTER รุ่น 5 คว้า “นิรุตติ์ ศิริจรรยา” เป็นวิทยากรพิเศษ

          นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) โดย สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของไทยที่ช่วยพัฒนาศักยภาพและเติมพลังความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการคิดเชิงบวกควบคู่คุณธรรม เชิญ นายนิรุตติ์ ศิริจรรยา มาเป็นวิทยากรพิเศษพูดคุยในหัวข้อ "เดี๋ยว" เพื่อให้ผู้มาอบรมในหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 5 ได้แนวคิดในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งข้อคิดเตือนใจเกี่ยวกับความล้มเหลว ณ อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่