ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

Risen Energy จัดหาโมดูล 5.2MWDC ให้โซลาร์ฟาร์ม Vayots Arev-1 ในประเทศอาร์เมเนีย

โซลาร์ฟาร์ม Vayots Arev-1 ซึ่งอยู่ในภูมิภาค Vayots Dzor ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอาร์เมเนีย ได้เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อย โดยบริษัท Risen Energy เป็นผู้จัดหาโมดูล mono PERC แบบกระจกสองชั้นสองหน้ารุ่น JAGER PLUS 144 ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 5.2MWDC ให้แก่โซลาร์ฟาร์มแห่งนี้ ขณะที่บริษัท Optimum Energy LLC ซึ่งเป็นหุ้นส่วนและตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของ Risen Energy ในภูมิภาคนี้ รับหน้าที่เป็นผู้พัฒนาและรับเหมาก่อสร้างโครงการ

โซลาร์ฟาร์ม Vayots Arev-1 คือโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่แห่งแรกในอาร์เมเนียที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า โดยในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก รัฐบาลอาร์เมเนียได้อาศัยจุดแข็งด้านภูมิประเทศและทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์ในการกำหนดยุทธศาสตร์ของชาติโดยอิงพลังงานสะอาด นอกจากนั้นยังร่างแผนพัฒนา ประกาศนโยบายสนับสนุน และรุกส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน โดยรัฐบาลอาร์เมเนียประสบความสำเร็จในการดำเนินยุทธศาสตร์ระดับชาติผ่านการเชื่อมต่อโซลาร์ฟาร์มกับโครงข่ายไฟฟ้า 

ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านเซลล์แสงอาทิตย์ Risen Energy ให้ความสำคัญกับตลาดพลังงานแสงอาทิตย์เกิดใหม่ทั่วโลก ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง นอกจากนั้นยังทุ่มเทให้กับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลัก ๆ เช่น เทคโนโลยี MBB, เซลล์ HJT, เซลล์สองหน้า และอีกมากมาย

การที่ Risen Energy ช่วยเชื่อมต่อโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ที่สุดในอาร์เมเนียเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า ไม่เพียงช่วยป้อนพลังงานสะอาดให้กับท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มอิทธิพลของแบรนด์ในตลาดต่างประเทศด้วย ในอนาคต Risen Energy จะเดินหน้าส่งมอบผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงพร้อมบริการระดับมืออาชีพที่มีคุณภาพสูง เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไป

รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/1342965/image.jpg
คำบรรยายภาพ: โซลาร์ฟาร์ม Vayots Arev-1 ในประเทศอาร์เมเนีย