กุมภาพันธ์ 2564

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

มีนาคม 2564

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เมษายน 2564

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ascend announces price increases for intermediate materials

Ascend Performance Materials announced today a price increase for intermediate materials.The price increase takes effect immediately and includes the following terms:MaterialPrice IncreaseTermsHexamethylene diamine (HMD)$600/MT- As contracts allowAdiponitrile (ADN)$600/MT- Non-contract business อ่านต่อ…

Ascend ประกาศขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง

Ascend Performance Materials ขอประกาศขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ขั้นกลางในวันนี้การขึ้นราคาครั้งนี้มีผลทันที โดยมีข้อมูลดังนี้ผลิตภัณฑ์การขึ้นราคาเงื่อนไขHexamethylene diamine (HMD)$600/MT- ตามที่สัญญาอนุญาตไว้- ธุรกิจที่ไม่ได้ทำสัญญา คิดราคาตามคำสั่งซื้อแต่ละรายการAdiponitrile (ADN)$600/MTAcrylonitrile อ่านต่อ…