ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

เลื่อนวันการจัดงาน LED Expo Thailand + Light ASEAN 2020 งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ LED

จากการที่ได้ติดตามสถานการ์ณอย่างใกล้ชิดจากพันธมิตรทั่วโลก บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท เม็กซ์ เอ็กซิบิชั่น พีวีที จำกัด ผู้จัดงาน LED Expo Thailand + Light ASEAN 2020 งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ LED ได้มีมติเลื่อนการจัดงานออกไปจากกำหนดการเดิมจัดขึ้นในวันที่ 24-26 มิถุนายน 2563 เป็นวันที่ 7-9 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 7 - 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง คณะผู้จัดงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานและทีมงานเป็นสำคัญ รวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐและองค์การอนามัยโลก จึงได้มีข้อสรุปในการเลื่อนการจัดงานและเชื่อว่าเป็นผลดีที่สุดต่อทุกภาคส่วน

คณะผู้จัดงานขอขอบคุณการสนับสนุนงาน LED Expo Thailand + Light ASEAN 2020 เป็นอย่างดีตลอดมา คณะผู้จัดงานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับท่านในเดือนตุลาคม 2563 นี้