ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

ทีเซลส์ ร่วมกับ มศว. ผลักดันสตาร์ทอัพด้านการแพทย์และสุขภาพ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลักดันโครงการ “Life Sci. Level Up Challenge 2020” เปิดโอกาสในการสร้างธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพ 20 ทีม ร่วมพิชิตโอกาสทางธุรกิจมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

ขอเชิญผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ (Startup) และนักวิจัย ด้านการแพทย์และสุขภาพ สมัครเข้าร่วมโครงการ “Life Sci. Level Up Challenge 2020” โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม จะได้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แบบเจาะลึก ในระยะเวลา 30 ชั่วโมง โดยจะทำการอบรมระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2563

-    สมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2563
-    สอบถามรายละเอียด : โทรศัพท์ 0 2259 5511 และ 086 781 8818
-    ยื่นใบสมัครและหลักฐาน : https://forms.gle/j8AzcGXQbmRiAFth7
-    ดาวน์โหลดรายละเอียด :
https://drive.google.com/file/d/1ftRA3zLFeFqYL--IXSCboxov4vJrHIwl/view?usp=sharing
-    ดาวน์โหลดใบสมัคร :  https://drive.google.com/file/d/16Ic12bOABxd0OYQaVsJabcYcGBaN5DNH/view?usp=sharing
-    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนธุรกิจ :  https://drive.google.com/file/d/1B9vOqd0nwmZ6L8swD3Ucd5EkttfZslzd/view?usp=sharing

TCELSTHAILAND

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม