ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

นิทรรศการศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
11 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2563
ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ซึ่งรวบรวมผลงานศิลปะกว่า 400 ชิ้น ของศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง และศิลปินต่างชาติจำนวนกว่า 200 ท่าน จัดแสดง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 11 ต.ค. ถึง 16 พ.ย. 63

สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการประจำปี ครั้งที่ 13 แสดงผลงานของ ศิลปินชั้นนำกว่า 200 ท่าน ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส ศิลปินรับเชิญกิตติมศักดิ์ ศิลปินต่างประเทศ และศิลปินรุ่นใหม่ ร่วมถ่ายทอดผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ ทั้งจิตรกรรมสีน้ำมัน สีอะครีลิค สีน้ำ ภาพวาดเส้น และงานสื่อผสม ให้ผู้รักงานศิลป์ได้ร่วมชื่นชม

คุณนวลลออ ปิ่นทอง นายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย เล่าถึงการจัดนิทรรศการครั้งนี้ว่ามีช่วงเวลาที่ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทางสมาคมฯจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษ “รำลึกถึงในหลวงในดวงใจ…นิรันดร์” ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะมีกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงความน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 -16.00 น. ศิลปิน 49 ท่านจะสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวเนื่องถึงพระองค์ นำโดย อ.สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ และอาจารย์ ธรรมนูญ เรืองสวัสดิ์ มีการแสดงดนตรีบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ จนกระทั่งเวลา 19.00 น ศิลปินและผู้มาชมงาน ร่วมจุดเทียนขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

สำหรับพิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน โดยนิทรรศการจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม จนถึง 16 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 10.00 – 19.00 น. ทุกวัน เว้นวันพุธ

นอกจากนี้ช่วงเวลาที่จัดแสดงนิทรรศการ ทางสมาคมฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมการสอนศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563: กิจกรรมการสอนวาดภาพด้วยสีน้ำ โดย อ.ธรรมนูญ เรืองสวัสดิ์
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563: กิจกรรมการสอนวาดเส้น (Drawing) โดย อ.ทวี ตั้งมงคลวณิช
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563: กิจกรรมการสอนวาดภาพด้วยสีอะครีลิค โดย อ.สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563: กิจรรมการสอนเขียนภาพสร้างสรรค์ โดย อ.กำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน
ทุกกิจกรรมเริ่มเวลา 13.30 - 16.00 น. ณ บริเวณชั้น 5 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เคาท์เตอร์ชั้น 1 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 300 บาทต่อท่าน (ราคานี้รวมอุปกรณ์พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม)

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
คุณกำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน โทร 083-019-5494
คุณวิระศักดิ์ มนต์แก้ว โทร 089-482-3213
คุณจุฑามาศ บุตรประเสริฐ โทร 062-829-7854
www.facebook.com/VISUALofTHAI