ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา MLT Seminar Continuing Education Digital Platform for Thai Healthcare Professionals

ขอเชิญบุคลากรทางแพทย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน MLT Seminar Continuing Education Digital Platform for Thai Healthcare Professionals โดยในงานจะพบกับบุคคลการทางการแพทย์ ร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในการเป็นบุคลากรทางการแพทย์ในยุคดิจิทัล และประโยชน์ของดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องของบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ lifestyle partnership ได้มีพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของบุคคลากรทางการแพทย์เพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการที่ตรงตามเป้าหมายได้ ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ True Digital Park

สามารถสำรองที่นั่งเข้าร่วมงานได้ที่ คุณพัชรินทร์ phatcharin@asec-frontier.com โทร. 080-926-0190