ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมศูนย์คุณธรรม เปิด “ตลาดนัดความสุขชุมชน”

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิหัวใจอาสา เชิญร่วมโครงการมหกรรมสหวิริยา "ตลาดนัดความสุขชุมชน" ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด บางสะพานสร้างสุข : กระซิบรักที่ทางสาย ผ่อนคลายที่ม้าร้อง ล่องเรือชมคลองปากปิด โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย บูธนิทรรศการ บูธจำหน่ายสินค้าชุมชน กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ปาฐกถาหัวข้อ "สร้างชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข บนวิถีชีวิตใหม่" เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพิธีมอบป้ายชุมชนต้นแบบ เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กรทางสังคม และชุมชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เป็นภาคีเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนร่วมกัน ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์