ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “๙ เส้นสาย ถวายพ่อหลวง” ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

          เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม -2556 นี้ 9 ศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานจิตรกรรมและโรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ตมีความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม จึงได้ร่วมกันจัดงานนิทรรศการพระบรมสาทิสลักษณ์เฉลิมพระเกียรติขึ้นภายใต้ชื่อ “๙ เส้นสาย ถวายพ่อหลวง”
          9 ศิลปิน ได้แก่ คุณวัฒนา พูลเจริญ, คุณพรชัย สินนท์ภัทร, คุณชยานันท์ อาวะโต, คุณสุวิทย์ ใจป้อม, คุณดินหิน รักพงษ์อโศก, คุณลาภ อำไพรัตน์, คุณบรรจบ ปูธิปิน, คุณชิงชัย อุดมเจริญกิจ และคุณสุวัฒน์ วรรณมณี ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ด้วยการใช้ศิลปะเป็นสื่อ พวกเขาร่างเส้นสายอันปราณีตงดงามตามแบบเฉพาะของแต่ละคนวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงอย่างมุ่งมั่นด้วยเทคนิคการวาดแบบ เกรยอง (Crayon) เพื่อสื่อให้เห็นถึงศรัทธาที่พวกเขามีต่อ “พ่อของแผ่นดิน”
          พระบรมสาทิสลักษณ์ที่จัดแสดงในครั้งนี้เป็นภาพที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจ พระอัจริยภาพ และพระจริยวัตรอันงดงาม ตลอดพระชนมพรรษา 86 พรรษา และตลอดการครองสิริราชสมบัติ 66 ปี จำนวน 99 ภาพ พระบรมสาทิสลักษณ์โดยศิลปิน 9 ท่านจึงคือเส้นสายแห่งศรัทธาที่พวกเขามีต่อ “พ่อของแผ่นดิน”
          นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “๙ เส้นสาย ถวายพ่อหลวง” จัดขึ้น ณ บริเวณชั้น 1 ล๊อบบี้ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต วันที่ 12 ธันวาคม 2556 – 31 มกราคม 2557 โดยในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 นี้ทางโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ตร่วมกับศิลปินทั้ง 9 ท่าน จัดพิธีเปิดงานค็อกเทลปาร์ตี้เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจากคุณวันชัย คงเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการให้เกียรติเป็นประธานและตัดริบบิ้นเปิดงาน
          ร่วมชมและเลือกซื้อภาพเพื่อนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายสมทุบทุนโครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการตามพระราชดำริ (มูลนิธิพระดาบส)