ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ International Symposium on Technology Trends in Radiation Therapy (TTRT 2019)

หลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และงานรังสีรักษา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ International Symposium on Technology Trends in Radiation Therapy (TTRT 2019) ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ภายในงานพบกับการบรรยายทางวิชาการโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศ คอร์สฝึกอบรมด้านปัญญาประดิษฐ์ในงานรังสีรักษา และการจัดแสดงเครื่องมือและผลงานวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://ttrt.cra.ac.th