ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

ขอเชิญร่วมงาน “วันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา” ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ

          ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทุกท่าน เข้าร่วม งาน "วันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา" ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ วันที่ 18พฤษภาคม และ 26 พฤษภาคม 2562 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่สำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชน ดังนี้
          วันที่ 18 พ.ค. เปิดเข้าฟรี วันวิสาขบูชา เวลา 16.00 -21.00 น.
          เวลา 17.00 - 19.45 น. ณ พระธาตุบังพวน ร่วมฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันวิสาขบูชา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์บทอุปปาตะสันติ ฯ ประกอบพิธีเวียนเทียนท่ามกลางหมู่โคมบัวบูชาวิสาขะ 
          เวลา 20.00 – 21.00 น. เข้าร่วมงานบริเวณฟรีโซน ณ พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล ชมความงามของพุทธมหาวิหารวชิรธรรม ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างจากรูปแบบของสถาปัตยกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เชิญสักการะพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ และหลวงพ่อโต(พระพุทธศรีสรรเพชญดาญาณ) พระพุทธรูปยืนสูง 16 เมตร ศิลปะสมัยอยุธยา ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนามาแต่ครั้งโบราณ นอกจากนี้ขอเชิญสักการะ พระธาตุประจำปีเกิด ฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของทุกท่านและครอบครัว
วันที่ 26 พ.ค. เปิดเข้าฟรี วันอัฏฐมีบูชา เวลา 16.00 -20.00 น.
          เวลา 08.00 - 10.45 น. ขอเชิญร่วม "พิธีอัฐมีบูชา" ณ มหาวิหารวชิรธรรม พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล อันเป็นพิธีที่ระลึกถึง วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นวันสำคัญ 1 ใน 4 วัน ของพระพุทธศาสนา พระสงฆ์แสดงธรรม เนื่องในวัน "อัฏฐมีบูชา" สวดมาติกาบังสุกุล, ประกอบพิธีถวายพระเพลิง
          เวลา 11.00 - 14.00 น. พิธีแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ณ มหาวิหารวชิรธรรม โดยเดินทางผ่าน พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท, วิหารสุโขทัย เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ พระธาตุเชิงชุม
          เวลา 15.00 – 16.00 น. พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชมการแสดงฟ้อนสมโภชพระธาตุเชิงชุม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตามประเพณีมาแต่ครั้งโบราณ
          เวลา 16.00-19.00 น. ชมการแสดงพุทธประวัติ ตอน "แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ และการแสดงชุด "กำเนิดปูชนียธาตุอีสาน" จากตำนานพระอุรังคธาตุ ที่กล่าวถึงตำนานท้องถิ่น ในการสร้างศาสนสถานที่สำคัญของภาคอีสาน เช่น พระธาตุพนม พระธาตุเชิงชุม พระธาตุนารายณ์เจงเวง เป็นต้น 
          17.00-19.00 น. - ประกอบพิธีเวียนเทียน ณ พระธาตุเชิงชุม
          19.00-20.00 น. เชิญสักการะพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ และหลวงพ่อโต พระธาตุประจำปีเกิด ฯ ณ พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล
          เมืองโบราณ สมุทรปราการ จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันสืบสานประเพณีพระพุทธศาสนา เพื่อความยั่งยืนของศาสนาพุทธสืบไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 3234094 – 9 เฟสบุ๊ก:เมืองโบราณ สมุทรปราการ หรือ www.MuangboranMuseum.com