ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

BAM คว้า 2 รางวัลรวด จากนิตยสาร Alpha

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร และนางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็นผู้แทนรับรางวัลจากการจัดอันดับ 10th Annual Institutional Investor Awards for Corporates 2020 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ อันดับ 1 รางวัลกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (Best Strategic CSR) และรางวัลการสนับสนุนทีมนักลงทุนสัมพันธ์จากฝ่ายบริหารอาวุโส ดีที่สุด (Best Senior Management IR Support) จัดโดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรางวัลดังกล่าว ได้รับจากการสำรวจความเห็นของนักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ในภูมิภาคเอเชีย อเมริกา และยุโรป