ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

‘BAM’ พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ชูดอกเบี้ย 3.20% – 4.05% ต่อปี คาดเสนอขายวันที่ 2-4 พ.ย. นี้

เตรียมพร้อมสำหรับโอกาสการลงทุนครั้งใหม่กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("BAM") ที่ประกาศความพร้อมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น โดยรุ่นอายุ 5 ปี 8 ปี และ 10 ปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ส่วนรุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ สหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายนนี้ ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกสิกรไทย ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือ ของหุ้นกู้ที่ A- จัดอันดับโดยทริสเรทติ้ง

BAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยการแก้ไขสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) โดยการเข้าร่วมประมูลซื้อ NPAs และ NPLs เพื่อเข้ามาบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการช่วยให้สินทรัพย์สามารถหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นได้ต่อไป ถึงแม้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัวด้วยปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ แต่ด้วยเพราะ BAM มีรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างจากกลุ่มธุรกิจอื่น ทำให้สามารถสร้างโอกาสได้ทั้งในภาวะเศรษฐกิจขาขึ้นและชะลอตัว อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา BAM ได้ออกมาตรการพักชำระหนี้และดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 รวมถึงกรมบังคับคดีงดขายทอดตลาดทรัพย์ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 ผลประกอบการจึงอ่อนตัวลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมั่นใจว่าครึ่งหลังของปี 2563 จะสามารถปรับกลยุทธ์และแผนการตลาดดันรายได้ให้ใกล้เคียงเป้าหมายที่วางไว้ได้

ในขณะเดียวกันรางวัลที่ BAM ได้รับเร็วๆ นี้ยังสะท้อนถึงความมั่นคงของกิจการซึ่งช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนได้ โดยหุ้น BAM ได้รับคัดเลือกให้เข้าคำนวณในดัชนี MSCI Global Standard เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และดัชนี FTSE Mid Cap เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 รวมถึงยังได้รับรางวัลอันดับ 1 กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (Best Strategic CSR) และรางวัลการสนับสนุนทีมนักลงทุนสัมพันธ์จากฝ่ายบริหารอาวุโส ดีที่สุด (Best Senior Management IR Support) จัดโดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ BAM เตรียมพร้อมที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น คือ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.20% - 3.45% ต่อปี, รุ่นอายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.40% - 3.82% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.60% - 4.05% ต่อปี* เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน นอกจากนี้ยังมีรุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน ซึ่งจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ สหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น โดยจะแจ้ง อายุหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้งในวันที่ 27 ตุลาคม 2563

*อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว เป็นอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณที่อ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจหุ้นกู้ของ BAM สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อสถาบันการเงินดังต่อไปนี้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 819