ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

TMILL ปลื้มเข้าทำเนียบ “CG Score” บรรษัทภิบาล สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 ที่”ระดับ 5 (ดีเลิศ)” 2 ปีต่อเนื่อง

นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 240 บริษัท ที่มีคะแนนอยู่ในระดับ 5 ดาว (ดีเลิศ) จากการประกาศผลคะแนน CGR ประจำปี 2563 ของ บจ.ไทยจำนวน 692 บริษัท ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนว่า TMILL ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในระดับดีเลิศ โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนน CG Score อยู่ในระดับ 5 ดาว (ดีเลิศ) เป็นปีที่2 ต่อเนื่องกัน

ทั้งนี้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เปิดเผยผลสำรวจคะแนน CGR ประจำปี 2563 ของบจ.ไทย 692 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 83 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงที่สุดตั้งแต่เริ่มทำการประเมินคะแนน CGR ในปี 2544 โดยเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 82 เปอร์เซ็นต์ในปี 2562 (677 บริษัท) และพบว่า บจ. ไทยมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งมีการปรับบทบาทและภาวะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและบุคลากร ซึ่งเป็นไปตามหลักการใน CG Code และสอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุน