ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

ไทยพาณิชย์ ผนึกกำลัง NIA หนุนเอสเอ็มอีไทยสร้างธุรกิจฐานนวัตกรรมสานต่อโครงการ NIA-SCB Innovation-Based Enterprise รุ่นที่ 2

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เดินหน้าผลักดันเอสเอ็มอีไทยขับเคลื่อนธุรกิจด้วยฐานนวัตกรรม เปิดโครงการ "NIA-SCB Innovation-Based Enterprise (IBE)" รุ่นที่ 2 เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้ประกอบการต่อความจำเป็นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับโลกธุรกิจปัจจุบัน โดยเนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยยกระดับกระบวนการทำงานขององค์กรให้มีความกระชับ (Lean) สามารถลดต้นทุนและเพิ่มพูนศักยภาพตลอดจนขยายขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมหลักสูตร IBE รุ่นที่ 2 จะเป็นเอสเอ็มอีจากภาคการผลิตและบริการ จำนวน 41 บริษัท ซึ่งนอกจากความรู้ที่ได้ในชั้นเรียนแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมจะเป็นส่วนหนึ่งของ SME Ecosystem ของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มีทั้งที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษา ตลอดจนเครือข่าย เอสเอ็มอีที่กว้างขวาง และพันธมิตรดิจิทัลอีกมากมายที่พร้อมจะสนับสนุนซึ่งกันและกันต่อไป โดยมี นายคณินทร์ แรงกล้า ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน SME Bangkok ธนาคารไทยพาณิชย์ ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ดร.สุริยะ เลิศวัฒนะพงษ์ชัย ผู้อำนวยการโครงการ NIA-SCB Innovation-Based Enterprise รุ่นที่ 2 ร่วมเปิดโครงการเมื่อเร็วๆ นี้