ThaiPR.NET ได้ปรับปรุงระบบการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่ เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวขึ้นบนเว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการฝากข่าวด้วยตนเองได้

ทั้งนี้ ผู้ฝากข่าวทุกท่านสามารถลงทะเบียนบนระบบใหม่ได้ที่นี่