ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: TMILL ปันรัก ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยจิตเวช

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณเพ็ญฤดี  ม่วงเกษม หัวหน้าคณะทำงานทีม CSR  พร้อมด้วยพนักงาน ของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์จำกัด (มหาชน)  หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศได้ร่วมจัดกิจกรรม TMILL ปันรัก ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยจิตเวชณ โรงพยาบาล  ศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรีซึ่งตรงกับวันพุธที่ 4  มีนาคมพ.ศ.2563

โดยในงานมีการจัดกิจกรรมสันทนาการร่วมกับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยจิตเวชเพื่อเป็นการสร้าง ความรู้สึกผ่อนคลายและความบันเทิงสนุกสนานรวมทั้งมีการจัดเลี้ยงและร่วมรับประทานอาหารกลางวันและในการนี้ทางบริษัทฯได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือเพื่อใช้ในการประกอบกิจการต่างๆ ของทางโรงพยาบาลซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

ทั้งนี้สอดคล้องกับพันธกิจบริษัทที่ว่า”เป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”ที่บริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง