ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: TOG สมทบทุนรพ.จุฬาฯ สู้ภัยโควิด-19

นางสาวศิริพร ผลอวยพร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG เป็นตัวแทน TOG และบริษัทในเครือ มอบเงินบริจาค 100,000 บาท และแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ สูตรแนะนำจากองค์การอนามัยโลก (Isopropyl Alcohol 75%) จำนวน 100 ลิตร เพื่อสู้ภัยโควิด-19 ในโครงการเพื่อสมทบทุน “รักษาพยาบาลผู้ป่วย ติดเชื้อโรคโควิด-19 เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ รับมอบเงินสมทบทุนและแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 TOG ได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัย สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน จากสถานการณ์ขาดแคลนแอลกอฮอล์ทำความสะอาด และได้รับผ่อนผันเป็นการชั่วคราวจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาล TOG ได้ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ โดยอ้างอิงสูตรแนะนำจากองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อดูแลสุขอนามัยมือสำหรับการดูแลสุขภาพ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ใช้ชั่วคราว ในช่วงเวลาที่ซัพพลายไม่เพียงพอต่อความต้องการ TOG ได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนได้รับการปกป้องทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน